Profil

Advokat Michael Friis Pedersen

Ud over mit virke som advokat har jeg en baggrund som skatterevisor, hvor jeg i mange år har arbejdet med kontrol og revision af regnskaber af alt fra mindre ejerledede virksomheder til store multinationale selskaber.

I 2004-2005 var jeg blandt andet leder af et erhvervskontor i et af SKATs Skattecentre, mens jeg i 2006-2007 var vicekontorchef i SKAT, Center for Store Selskaber.

I 2007 valgte jeg imidlertid at skifte løbebane, og fik ansættelse i et mellemstort advokatfirma.

Medio 2010 valgte jeg at etablere mig som selvstændig advokat på Amager, men med kunder over hele landet.

Siden har mit primære fokus været rettet mod de retsområder som ejerledede virksomheder almindeligvis har behov for, ligesom jeg ofte yder rådgivning indenfor professionsansvar, herunder særligt revisoransvar. Ligeledes rådgiver jeg private personer med køb af fast ejendom, udarbejdelse af testamenter, bodelinger mv.

Løbende har jeg naturligvis rådgivet i alle slags skattesager, herunder ført skattesager for SKAT, Skatteankenævnene, Landsskatteretten og de almindelige domstole.